Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Μόσχα 1η Μαρτίου 2001. Συνέντευξη Τύπου στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας στην Κόκκινη Πλατεία. Ακλούθησαν τα εγκαίνια της έκθεσης Οι «Έλληνες στη Ρωσία» που ‘έμεινε ανοιχτή για 30 ημέρες.

Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Исторический музей, Отдел печати Посольства Греции в Москве, Ассоциация греческих общественных объединений России, Московское общество греков представляют 1 марта 2001 года выставку "Греки в России". На выставке будут представлены памятники истории и культуры Греции из собрания Государственного Исторического музея. Начало пресс-конференции в 17.00. Открытие выставки состоится в 18.00. Выставка посвящена открытию ежегодного конгресса греческой диаспоры в России и открывается под патронатом Отдела печати и информации Посольства Греции в России и Генерального консульства Греции в Москве. На ней будут представлены греческие памятники из фондов Государственного Исторического музея. Это предметы археологии (скульптура, обливная керамика и золотые украшения), уникальные византийские иконы, греческие ткани XV - XVII веков, греческие минускулы - рукописные Евангелия, созданные в монастырях Афона в XI - XIII веках, автографы графа И.Каподистрии - первого президента Греции, побывавшего в России в 1815 году, паломнические реликвии, привезенные из Афона (кипарисовые панагии, образки, кресты, складни).

Δεν υπάρχουν σχόλια: