Παρασκευή 8 Μαΐου 2009

Για κάθειρξη μέχρι 10 ετών πάνε Μουλόπουλος-Νικολόπουλος-Πλαχούρης και οι συνεργοί.

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.” Ν. 1599/1986


Προς την Εμπορική Τράπεζα
Κατάστημα Βουκουρεστίου
- Κοινοποίηση1. Γραφείο Προέδρου
-Κοινοποίηση2. Νομική υπηρεσία

Αθήνα, 5 Μαΐου 2009

Ως εκλεγμένο μέλος της ελεγκτικής επιτροπής της ΠΟΕΣΥ έχω εντολή και καθήκον από το συνέδριο και το καταστατικό, να μεριμνώ για την τήρηση της νομιμότητας στην οικονομική διαχείριση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, η οποία διατηρεί λογαριασμό στο υποκατάστημα σας.

Κατά τον έλεγχο των οικονομικών της Ομοσπονδίας διαπίστωσα ότι ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της υπό δικαστική αίρεση διοίκησης, υπέβαλαν ψευδή υπεύθυνη δήλωση προς την Τράπεζα με την οποία ισχυρίζονται ότι δεν έχει προσβληθεί το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών στη δικαιοσύνη, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το λογαριασμό της ομοσπονδίας .

Κατόπιν αυτού ζητώ να πάψετε να συγκαλύπτετε την κακουργηματική πράξη των ανωτέρω και να μου χορηγήσετε επικυρωμένο αντίγραφο, από τη νομική υπηρεσία της Τραπέζης, της ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως, για να την καταθέσω ως αποδεικτικό στοιχείο στον εισαγγελέα .
Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι η ερμηνεία της νομικής σας υπηρεσίας , ότι η Ομοσπονδία εξομοιώνεται με τις «εταιρείες», είναι παράνομη διότι αντιτίθεται σε συγκεκριμένες διατάξεις. Η «υπεύθυνη δήλωση», «εφευρέθηκε», για να παρακαμφθεί η αδυναμία υποβολής πιστοποιητικού «περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών ».

Καταθέτες της τραπέζης είναι τα μέλη της ομοσπονδίας και όχι η διοίκησή της. Όλα τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για ταξίδια των μελών της διοίκησης και αμοιβές τρίτων, έχουν εκταμιευθεί παρανόμως και θα αναζητηθούν .

Σπύρος Χατζάρας
Δημοσιογράφος
Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής ΠΟΕΣΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: