Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Η SoE δολοφόνησε τον Μεταξά γιατί δεν συμφωνούσε να γίνει βάση των επιχειρήσεων της ΡΑΦ κατά της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Στις 10 Νοεμβρίου 1940, ο πράκτορας Γεώργιος Γκλύξμπουργκ , ενημέρωνε τον βασιλιά της Αγγλίας για τη συμφωνία του να γίνει η Ελλάδα βάση των επιχειρήσεων της ΡΑΦ κατά της Ιταλίας και της Γερμανίας. 
Αυτό ακριβώς δηλαδή που δεν συμφωνούσε ο Μεταξάς, και το οποίο ψευδώς ο Γεώργιος τον εμφάνιζε να συμφωνεί. 
Ο Τενεκές σε συνεργασία με τον Παλέρετ τόνιζε:  «Εάν η Βασιλική Αεροπορία μπορούσε να εγκατασταθεί πρώτα στην Ελλάδα, όχι μόνο η Γιουγκοσλαβία και ίσως η Βουλγαρία θα ήταν έτοιμες να αντισταθούν στη γερμανική απειλή, αλλά η Βασιλική Αεροπορία θα ήταν σε θέση να παρενοχλήσει οποιαδήποτε γερμανική πρόοδο σε μια εποχή του έτους, όταν οι μεγάλες κινήσεις στρατευμάτων είναι ήδη δύσκολες και θα γίνουν όλο και περισσότερο. Αυτό θα μπορούσε, επίσης, να επηρεάσει την κατάσταση στη Ρουμανία».  Αυτή ήταν η πολιτική του Λονδίνου για το «βαλκανικό μέτωπο», στην οποία αντιδρούσε ο Μεταξάς, που δεν ήθελε να εμπλέξει την Ελλάδα σε πόλεμο με την Γερμανία. Και ειδικά  για αυτό ο τενεκές έλεγε  ψευδώς ότι  "αυτό το τηλεγράφημα  έχει την πλήρη έγκριση του Πρωθυπουργού μου".
Ενδιαφέρον έχει και το ότι ο τενεκές δεν ζητούσε την υποστήριξη του Λονδίνου στο αιτημα του Μεταξά για αγορά όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες . Ιδού η αποκαλυπτική επιστολή από το αρχείο του Υπουργείου εξωτερικών στο οποίο παραχωρήθηκε  αντίγραφο από το Λονδίνο.

 Ο Γεώργιος Β προς τον Γεώργιο ΣΤ 

«A fortnight has now gone by since Italy attacked my country and I am thankful to say that our mobilization has been almost completed without Italian forces having made any serious inroad. I know that my country owes this in no small degree to support generously given by Royal Navy and Royal Air Force. 

2. Now that this phase of war passing is I feel more confident that my forces will be able to hold any Italian attacks provided that British naval and air forces can successfully interrupt passage of reinforcements to Albania. 
If this can be done you will have a secure base from which to carry the war against the heart of Italy. As your friend and ally I earnestly pray that opportunity for this offensive will not be lost. Greek forces cannot take this offensive action alone and what is wanted is a large air striking action. 

3. Such action would have advantages not only for Greece but for whole Allied cause. First, reports from the captured Italian prisoners and from my Minister in Rome, who has just returned, show that Italian morale is very v low and that determined bombing attacks on a large scale of East coast of Italy combined with a check in Albania, might have overwhelming effect. 
Secondly, any offensive action against Italy and Albania would immediately relieve situation in areas vital to British Empire near Suez Canal. Thirdly, I may hope that Prince Paul and perhaps King Boris would wish to resist any German threats to their neutrality provided there was some hope of their having some solid backing. 
If Royal Air Force could establish themselves in Greece first, not only would Yugoslavia and perhaps Bulgaria be ready to resist German threat, but Royal Air Force would be able to harass any German advance at a time of year when large scale troop movements are already difficult and will become increasingly so. This might, also influence the situation in Roumania. 

4. To get these advantages to Allied cause it is imperative that action should be taken at once. I fully realise preoccupations of British forces in Egypt, who are defending an area ultimately as vital to Greece as to British Empire, and I most deeply appreciate support already given at sacrifice to British strength in that area.  But I am afraid that preoccupations with Egypt loom so large that opportunities of action from Greece are not so clearly seen. 
As an ally may I ask that this telegram which has full approval of my Prime Minister, who was a staff officer, shall be shown to Mr. Winston Churchill, whose clear vision in these things is respected in all allied countries. 
5. My heartfelt wishes to Elizabeth and yourself.»

Στα Ελληνικά


«Έχει περάσει ένα δεκαπενθήμερο από τότε που η Ιταλία επιτέθηκε στη χώρα μου και είμαι ευγνώμων να σας  λέγω ότι η επιστράτευσή  μας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί χωρίς οι ιταλικές δυνάμεις να έχουν κάνει σοβαρή πρόοδο. Γνωρίζω ότι η χώρα μου οφείλει αυτό σε μεγάλο βαθμό στην γενναιόδωρη υποστήριξη από το Βασιλικό Ναυτικό και τη Βασιλική Αεροπορία.

 

2. Τώρα που αυτή η φάση του πολέμου πέρασε είναι αισθάνομαι πιο βέβαιος ότι οι δυνάμεις μου θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν  οποιεσδήποτε ιταλικές επιθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι οι βρετανικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις μπορούν να διακόψουν επιτυχώς τη διέλευση των ενισχύσεων στην Αλβανία.

Αν αυτό μπορεί να γίνει, θα έχετε μια ασφαλή βάση από την οποία θα μεταφέρετε τον πόλεμο εναντίον της καρδιάς της Ιταλίας. Ως φίλος και σύμμαχός σας προσεύχομαι ειλικρινά ότι η ευκαιρία για αυτή την επίθεση δεν θα χαθεί. Οι ελληνικές δυνάμεις δεν μπορούν να αναλάβουν μόνη τους αυτή την επιθετική δράση και αυτό που χρειάζεται είναι μια μεγάλη αεροπορική δύναμη .

 

3. Μια τέτοια ενέργεια θα είχε πλεονεκτήματα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρο τον συμμαχικό σκοπό. Πρώτον, οι αναφορές των αιχμαλωτισμένων Ιταλών κρατουμένων και του πρεσβευτή μου στη Ρώμη, ο οποίος μόλις επέστρεψε, δείχνουν ότι το ιταλικό ηθικό είναι πολύ χαμηλό και ότι οι αποφασιστικές βομβιστικές επιθέσεις σε μεγάλη κλίμακα στην Ανατολική Ακτή της Ιταλίας σε συνδυασμό με  έλεγχο στην Αλβανία, θα μπορούσαν να έχουν συντριπτικά αποτελέσματα.

Δεύτερον, οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της Ιταλίας και της Αλβανίας θα αποσυμφορούσε αμέσως την κατάσταση σε περιοχές ζωτικής σημασίας για τη Βρετανική Αυτοκρατορία κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ. Τρίτον, μπορώ να ελπίζω ότι ο πρίγκιπας Παύλος και ίσως ο βασιλιάς Μπόρις θα ήθελαν να αντισταθούν σε οποιεσδήποτε γερμανικές απειλές για την ουδετερότητα τους, υπό την προϋπόθεση ότι υπήρχε κάποια ελπίδα να έχουν κάποια σταθερή υποστήριξή τους.

Εάν η Βασιλική Αεροπορία μπορούσε να εγκατασταθεί πρώτα στην Ελλάδα, όχι μόνο η Γιουγκοσλαβία και ίσως η Βουλγαρία θα ήταν έτοιμες να αντισταθούν στη γερμανική απειλή, αλλά η Βασιλική Αεροπορία θα ήταν σε θέση να παρενοχλήσει οποιαδήποτε γερμανική πρόοδο σε μια εποχή του έτους, όταν οι μεγάλες κινήσεις στρατευμάτων είναι ήδη δύσκολες και θα γίνουν όλο και περισσότερο. Αυτό θα μπορούσε, επίσης, να επηρεάσει την κατάσταση στη Ρουμανία.

 

4. Για να πάρετε αυτά τα πλεονεκτήματα για το συμμαχικό σκοπό  είναι επιτακτική ανάγκη ότι η δράση θα πρέπει να αναληφθεί αμέσως. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις ανησυχίες των βρετανικών δυνάμεων στην Αίγυπτο, οι οποίοι υπερασπίζονται μια περιοχή που τελικά είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα όσο και για τη Βρετανική Αυτοκρατορία, και εκτιμώ πολύ τη στήριξη που έχει ήδη δοθεί στη θυσία της βρετανικής δύναμης σε αυτόν τον τομέα.  Φοβούμαι όμως ότι οι ανησυχίες για την Αίγυπτο είναι τόσο μεγάλες που οι ευκαιρίες δράσης από την Ελλάδα δεν φαίνονται τόσο καθαρά.

Ως σύμμαχος, θα ήθελα να ζητήσω αυτό το τηλεγράφημα που έχει την πλήρη έγκριση του Πρωθυπουργού μου, ο οποίος ήταν αξιωματικός του επιτελείου, να παρουσιαστεί στον κ. Ουίνστον Τσόρτσιλ, του οποίου το σαφές όραμα σε αυτά τα πράγματα είναι σεβαστό σε όλες τις συμμαχικές χώρες.

5. Οι εγκάρδιες ευχές μου στην Ελισάβετ και σε Εσάς».

Δεν υπάρχουν σχόλια: