Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010

Το αντισυνταγματικό «λαθρονομοσχεδίο» και τα επικοινωνιακά κόλπα του κυβερνητικού επιτελείου.

Του Σπύρου Χατζάρα

Η συνταγματική βάση του «λαθρονομοσχεδίου», για την μαζική παραχώρηση της ελληνικής ιθαγένειας και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους λαθρομετανάστες και τα παιδιά τους, είναι, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του κυβερνητικού επιτελείου, η παραγράφος 3 του άρθρου 4, «Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος», η παράγραφος 1 του άρθρου 5, «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», και η παράγραφος 2 του άρθρου 5, « Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων».

Πράγματι η πλειοψηφία της Βουλής, καθορίζει με τους νόμους που ψηφίζει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα «προσόντα» του Έλληνα Πολίτη. Αυτό το δικαίωμα όμως, ασκείται από την κυβέρνηση, υπό τους περιορισμούς, που θέτει το άρθρο 1
παράγραφος 3. «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα». Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που πηγάζουν από το Λαό, σε βάρος του Λαού και του Έθνους.
Και στην περίπτωση του «λαθρονομοσχεδίου», γίνεται ακριβώς αυτό.

Επιχειρείται ο σφετερισμός της εξουσίας, για να χρησιμοποιηθεί σε βάρος Κυριαρχίας του ελληνικού Λαού, και υπέρ άλλων λαών και άλλων εθνών.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, «Καθένας, (Έλληνας πολίτης), έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα».

Το κείμενο του Συντάγματος, δεν αναφέρεται σε κάθε διερχόμενο και σε κάθε λαθρομετανάστη. Αναφέρεται στους Έλληνες. Η συμμετοχή των παράνομων αλλοδαπών, «στην πολιτική ζωή της Χώρας», προσβάλλει τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, καταργεί την αποκλειστική κυριαρχία τους, και παραβιάζει προφανέστατα το Σύνταγμα.

Το Σύνταγμα μας , πράγματι προβλέπει ότι, «Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων». Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιθαγένεια και τα πολιτικά δικαιώματα σε καμία περίπτωση δεν εντάσσονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το σύνταγμα δεν λέει ότι αποκτούν πολιτικά δικαιώματα και ελληνική ιθαγένεια, «όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, καθηγητής κ. Γιώργος Καμίνης, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν πως η ιθαγένεια και το δικαίωμα ψήφου, είναι «στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα» των μεταναστών, τόνισε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι. «η ιθαγένεια δεν είναι δικαίωμα. Αυτό εάν ανοίξει κάποιος το Σύνταγμα, το βλέπει αμέσως. Είναι μία από εκείνες τις πράξεις της κρατικής εξουσίας οι οποίες διατηρούν ακριβώς τον απόηχο της κρατικής κυριαρχίας».
Αυτό βέβαια θα μπορούσαμε να το έχουν εξηγήσει στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εσωτερικών οι δύο συνταγματολόγοι της κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος, που ήταν και συντάκτης του Συντάγματος, και ο κ. Λοβέρδος. Αλλά προτίμησαν τη σιωπή.

Η προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών με δικολαβικά επιχειρήματα, που διαστρεβλώνουν το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος, αρκεί από μόνη της για να βάλει σε σκέψεις κάθε πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για ποιο λόγο η κυβέρνηση καταφεύγει σε αυτές τις μεθοδεύσεις και γιατί χαρακτηρίζει συλλήβδην, «ξενοφοβικούς και μισαλλόδοξους κύκλους», όλους όσους με πατριωτισμό και σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματος ξεσηκώθηκαν για να υπερασπίσουν τη Λαϊκή Κυριαρχία;

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

H νοπη είπε :
Μόνο με σχόλια και αναρτήσεις απλώς γίνεται μια εκτόνωση που τους βολεύει. Χρειάζονται έργα και πολιτικός φορέας ,υπερκομματικός συνδυασμός έξω απο τα κατεστημένα.